ТОГТВОРТОЙ ИРЭЭДҮЙ ба БОМСС

ТОГТВОРТОЙ ИРЭЭДҮЙ ба БОМСС

ТОГТВОРТОЙ ИРЭЭДҮЙ ба БОМСС

Мэдээ

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвөөс Хан Хэнтиин Улсын тусгай хамгаалалттай газарт зохион байгуулсан БОМСС-ын сургалт

25.09.23

2023 оны 9-р сарын 9-10-ны өдрүүдэд Хан Хэнтийн Улсын тусгай хамгаалалттай газрын (ХХУТХГ) захиргаа болон Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн (ЦУНБХТ) ажилтнууд хамтран байгаль орчны мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг (БОМСС)...

Read More

“БОМСС-г Кампанит ажил, Театрчилсан аргаар хүргэх нь”

29.08.23

Ногоон Монголын төлөө кампанит (НМТ) ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан "БОМСС-г Кампанит ажил, Театрчилсан аргаар хүргэх нь” сэдэвт сургалт 2023 оны 8 сарын 21-23-ны хооронд Цэнгэг Ус байгаль хамгаалах төв (ЦУБХТ)...

Read More

Театрчилсан тоглолтоор БОМСС-ны арга хэмжээг зохион байгуулах

02.08.23

“Театрчилсан тоглолтоор БОМСС-ны арга хэмжээг зохион байгуулах” сэдэвт сургалт 2023 оны 6-р сарын 06-08нд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтад Ногоон Монголын Төлөө кампанит ажлын хамтрагч байгууллагуудын төлөөлөлүүд оролцсон бөгөөд сургалтыг...

Read More

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт зориулсан БОМСС-ын туршилтын төслүүд

25.05.23

SPACES төсөл нь УТХГН-ийн захиргаатай хамтран БОМСС-ын чиглэлд тусгай хамгаалалттай газар нутагт хэрэгжүүлж болохуйц төслүүдийг 2022 болон 2023 онд анхан шатны байдлаар хэрэгжүүллээ. Байгаль орчны асуудал, экосистемийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг...

Read More

Европын Өдөрлөгөөр Байгаль орчны мэдээлэл сургалт сурталчилгааны чиглэлд гаргасан амжилтаа танилцуулан оролцлоо

23.05.23

2023 оны 5-р сарын 14-ний өдөр Улаанбаатар хотын төв талбайд болсон Европын өдөрлөгийн үеэр GIZ нь Монгол улсад хэрэгжүүлж буй мэргэжлийн ур чадвар, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, ойн тогтвортой...

Read More

Монгол улсын тогтвортой ирээдүйд байгаль орчны мэргэжилтнүүд хэрэгтэй

10.05.23

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвөөс зохион байгуулж буй байгаль орчны мэргэжил сурталчлах "Бидний мэргэжил ба ногоон ирээдүй" өдөрлөг 2023 оны 5 сарын 04-ний өдөр Нийслэлийн ерөнхий боловсролын “Монгол Тэмүүлэл”...

Read More

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН МАТЕРИАЛУУДЫГ QR КОДООР АВАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

10.05.23

Ногоон монголын төлөө кампанит ажлын хүрээнд боловсруулсан байгаль орчны мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материалуудыг QR код болгон түгээн дэлгэрүүлж эхэллээ. Мессежийг олон нийт цаашлаад бомсс-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд дижитал,...

Read More

БОМСС-ын хэвлэл мэдээллийн материалуудыг нэг дороос

09.05.23

Ногоон Монголын Төлөө кампанит ажлын хүрээнд Монгол улсад хийгдэж буй БОМСС-ын хэвлэл мэдээллийн материалуудыг нэг дороос авах боломжтой гарын авлагыг дижитал ном болон хэвлэмэл хувилбараар бэлтгэн гаргалаа. Уг гарын авлагыг...

Read More

бидний тухай

2022 оны 4-р сард зохион байгуулагдсан GIZ SPACES төслийн БОМСС (Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа)-ны сургалтаас “Ногоон Монголын Төлөө” санаачилга анх гарсан юм.

Тухай