БОМСС-ын хэвлэл мэдээллийн материалуудыг нэг дороос

Ногоон Монголын Төлөө кампанит ажлын хүрээнд Монгол улсад хийгдэж буй БОМСС-ын хэвлэл мэдээллийн материалуудыг нэг дороос авах боломжтой гарын авлагыг дижитал ном болон хэвлэмэл хувилбараар бэлтгэн гаргалаа. Уг гарын авлагыг БОМСС-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй хэн бүхэн ашиглах боломжтой.

Цахим орчинд болоон үйл ажиллагааны үеэр хэрэгцээт мэдээллийг агуулсан QR кодтой материалууд мөн тараагдах юм.