all news

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТ (БОМСС)

14.03.23

SPACES төслөөс зохион байгуулсан Оролцоонд Суурилсан БОМСС-ны Аргачлал Болон Хэрэглэгдэхүүн сэдэвт сургалтад Хан Хэнтийн Улсын Тусгай Хамгаалалттай Газар болон Горхи Тэрэлжийн Байгалийн Цогцолборт Газрын нийт 13 мэргэжилтнүүд 2-р сарын 8-9нд...

read more

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЯНГ 10 АЛХМААР – СУРГАЛТ

13.03.23

Цэнгэг усны төв болон SPACES төсөл хамтран 2023 оны 2-р сарын 13-15-нд Ногоон Монголын Төлөө кампанит ажлын хүрээнд 3 өдрийн турш Байгаль Орчны Хэвлэл Мэдээллийн Аян сургалтыг зохион байгууллаа. Уг...

read more

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН УРАЛДААН

09.01.23

Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ), БОАЖЯ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад дэмжлэг үзүүлэх замаар экосистемийг хадгалан хамгаалах нь” (SPACES) төслийн зорилго нь Монгол Улсын тусгай хамгаалалттай...

read more

Ямаатын хөндийн хайр ба шунал – Олон ангит радио жүжиг

03.01.23

Удаан хүлээсэн "Ямаатын хөндийн хайр ба шунал" радио жүжиг нь 2023 оны 1-р сарын 6-ны өдөр үзэгчдийн хүртээл болоход бэлэн болсон байна. Энэ баасан гарагт буюу 1-р сарын 6-ны өдөр...

read more

Байгаль Орчны Мэдээлэл Сургалт Сурталчилгаа (БОМСС)-ны талаарх туршлага хуваалцах уулзалт боллоо

09.12.22

12-р сарын 5-нд БОМСС-ны хамтрагч түншүүдийг оролцуулан Ногоон Байгалийн төлөө - Хамтаръя, Хуваалцъя, Хайрлая  – уриа дор Цэнгэг усны нөөц,  байгаль хамгаалах төв (ЦУНБХТ)-д уулзалт өдөрлөг боллоо. Энэхүү өдөрлөг нь...

read more

Ногоон Монголын Төлөө аян логотой боллоо

07.11.22

Ногоон Монголын Төлөө үндэсний аян логотой боллоо. Кампанит ажилд нэгдсэн оролцогч талуудын хамтран бүтээсэн логонд байгалийн тэнцвэрт байдлыг билэгдэхдээ эсрэг байр суурь бус ялгаатай байдал, харилцан нэгнээ дэмжих динамик системийг...

read more

Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх видео бэлэн боллоо

28.10.22

GIZ SPACES төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг НҮБ ХХААБ-ын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй STREAM төслөөс ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх богино хэмжээний анимейшныг хүргэж байна. Тус видео 3мин 37 сек хугацаанд ой хээрийн...

read more

“Ногоон Монголын Төлөө” үндэсний кампанит ажлын нээлт боллоо

18.10.22

2022 оны 10 сарын 18-ны өдөр байгаль орчны мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны чиглэлээр ажилладаг байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүд нэгдэж “Ногоон Монголын Төлөө” үндэсний кампанит ажлыг хэрэгжүүлэхээр Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичигт гарын үсэг...

read more

Ногоон монголын төлөө санаачилга Байгаль хамгаалах олон улсын холбооны БХХ-ны комисст нэгдлээ.

01.10.22

Энэ оны 9-р сарын 28-нд IUCN-CEC-ээс зохион байгуулагдсан NatureForAll онлайн хэлэлцүүлэгт “Ногоон Монголын Төлөө” санаачилгыг төлөөлж Манфрэд Оупэн, Шоун Сауди нар оролцлоо. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс цугласан 150 гаруй мэргэжилтнүүд...

read more

GIZ SPACES төслөөс ТХГН, байгаль орчинтой холбоотой 26 ангит цуврал радио драма хийж эхэллээ.

29.08.22

Энэ оны 8 сарын 26-ы өдөр Holiday Inn зочид буудлын лаунжид “Ногоон Монголын Төлөө” кампанит ажлын оролцогчид өөрсдийн хийж буй радио драмын хэсгийг бусад оролцогч талуудад сонирхууллаа. Радио драмад эсрэг...

read more

ТХГН-ийн Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны үндэсний стратегид оролцогч талууд санал нэгдлээ (БОМССС).

25.08.22

Энэ оны 8 сарын 22-нд БОМСС-ны чиглэлээр ажилладаг 50 гаруй оролцогч талууд нэгдэж БОМСС-ны үндэсний стратегийг хэлэлцэж санал нэгдлээ.  Стратегийг GIZ SPACES-ийн төслөөс 2020 онд боловсруулж, 2022 шинэчилсэн.  Оролцогч талуудын...

read more

БОМСС Мэдээ #4, Сургалт зохион байгуулагдлаа.

03.05.22

БОМСС-ын сургалт зохион байгуулагдлаа 2021 онд GIZ SPACES төсөл ТХГНутагт зорчиж буй 1,316 аялагчдын дунд хийсэн Мэдлэг-Хандлага-Дадлын судалгаагаар тэдний 40 хүрэхгүй хувь нь ТХГН-ийн хамгаалалт, менежментийн тухай мэдэж байсан. Хамгийн...

read more

БОМСС Мэдээ #3, БОМСС-ын медиа материалууд

02.04.22

Хөдөлгөөнт дүрс бичлэг, комик, хэвлэмэл хуудас зэрэг нь ТХГН-ийн менежментийг ойлгоход хялбар мессеж хэлбэрт оруулдаг хүчирхэг мэдээллийн хэрэгслүүд юм. Ингэж дүрсжүүлсэн мессежийг WhatsApp, Facebook Messenger, бусад төстэй онлайн сүлжээгээр эсвэл...

read more

БОМСС Мэдээ #2, ЧХҮ шинэчлэгдлээ

03.02.22

ЧХҮ-ний шинэчлэлт 2022 оны эхээр SPACES төсөл оролцогч талуудын дунд дахин үнэлгээ хийж ТХГН-ийн Байгаль Орчны Мэдээлэл, Сургалт Сурталчилгааны ЧХҮ-г шинэчлэлээ. Оролцогч талуудын дунд 2020 онд Чадавхын Хэрэгцээний Үнэлгээ (ЧХҮ) хийсэн 5...

read more

БОМСС Мэдээ #1, Ахин эхэллээ.

06.01.22

Ахин эхэллээ! GIZ SPACES төслийн 2-р үе шат эхэлж байгаатай холбогдуулан төслийн 4 дэх хэсэг болох Монгол Улсын Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутгийн (TХГН) тогтолцоонд Байгаль Орчны Мэдээлэл, Сургалт Сурталчилгааны (БОМСС)...

read more