Latest Past Events

Ногоон Монголын төлөө кампанит ажлын гишүүн байгууллагуудын ээлжит уулзалт

Corporate Hotel Ulaanbaatar

НМТ кампанит ажлын оролцогч талуудын ээлжит уулзалт 2023 оны 8 сарын 28-нд Корпорэйт зочид буудалд боллоо.  Уулзалтад гишүүн байгууллагууд болох Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэг, МУИС-ын Экологийн боловсролын төв, Экологийн цагдаа, […]

БОМСС-г Кампанит ажил, Театрчилсан аргаар хүргэх нь

Freshwater Center Ulaan Bataar

Энэхүү сургалт нь Ногоон Монголын Төлөө кампанит ажлын хүрээнд өмнө нь хийгдсэн гурван ажилтай холбогдох юм: 2-р сард болсон кампанит ажил явуулах сургалт, 6-р сард болсон БОМСС-г театрчилсан аргаар явуулах […]