Монголын томоохон мэдээний портал ikon.mn хамтран ажиллаж байна.

GIZ SPACES болон НМТ кампанит ажил Дойче Веллегийн санал болгосноор Монголын томоохон мэдээллийн портал болох IKON-тэй хамтран олон нийтийн байгаль орчны талаар мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.
Ikon өөрсдийн вэб мэдээний хэсэгтээ байгаль орчны буланг нээсэн бөгөөд төслөөс уг буланд байгаль орчны талаар мэдээ, нийтлэлийг сард 2 удаа бэлтгэн олон нийтэд хүргэж эхлээд байна. Хамгийн эхний нийтлэлийг 2023 оны 11-р сард бэлтгэн олон нийтэд хүргэсэн ба үүнээс хойш нийт дөрвөн мэдээг нийтлэлийг оруулаад байна. 
Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ
НМТ кампанит ажлын хамтрагчид болон ЛМУ
Монголын томоохон мэдээний портал ikon.mn хамтран ажиллаж байна.
Радио драмын үргэлжлэл гарч эхэллээ.
НМТ кампанит ажил IUCN-ний мэдээлэл сургалт сурталчилгааны загвар болон танилцуулагдана.
Хомын тал байгалийн цогцолбор газарт хийгдсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн семинар