environmental education and communication for a sustainable future

environmental education and communication for a sustainable future

environmental education and communication for a sustainable future

Мэдээ

Монголын томоохон мэдээний портал ikon.mn хамтран ажиллаж байна.

2024-02-29

Монголын томоохон мэдээний портал ikon.mn хамтран ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Радио драмын үргэлжлэл гарч эхэллээ.

2024-02-29

Радио драмын үргэлжлэл гарч эхэллээ.

Дэлгэрэнгүй

НМТ кампанит ажил IUCN-ний мэдээлэл сургалт сурталчилгааны загвар болон танилцуулагдана.

2024-02-29

НМТ кампанит ажил IUCN-ний мэдээлэл сургалт сурталчилгааны загвар болон танилцуулагдана.

Дэлгэрэнгүй

Хомын тал байгалийн цогцолбор газарт хийгдсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн семинар

2023-10-30

Хомын тал байгалийн цогцолбор газарт хийгдсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн семинар

Дэлгэрэнгүй

Хавтгай хамгаалах кампанит ажил

2023-10-30

Хавтгай хамгаалах кампанит ажил

Дэлгэрэнгүй

Ногоон монголын төлөө санаачилга Байгаль хамгаалах олон улсын холбооны БХХ-ны комисст нэгдлээ.

2023-09-30

Ногоон монголын төлөө санаачилга Байгаль хамгаалах олон улсын холбооны БХХ-ны комисст нэгдлээ.

Дэлгэрэнгүй

Байгаль Орчны Сэтгүүл Зүйн Сургалт

2023-09-30

Байгаль Орчны Сэтгүүл Зүйн Сургалт

Дэлгэрэнгүй

НМТ кампанит ажлын хамтрагчдын ээлжит хурал боллоо.

2023-08-30

НМТ кампанит ажлын хамтрагчдын ээлжит хурал боллоо.

Дэлгэрэнгүй

“Ойчидтой хамт нэг өдөр” – Хүүхэд, залуучуудын танин мэдэхүйн арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа.

2023-08-30

“Ойчидтой хамт нэг өдөр” – Хүүхэд, залуучуудын танин мэдэхүйн арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

Бүх Мэдээ