ЗӨВЛӨМЖ

GIZ SPACES төслөөс боловсруулсан Сургалтын арга зүй, материал, дадлага ажлуудын багц (ДАБ), Бүлгийн арга хэмжээнд зориулж үзүүлэн танилцуулга чиглүүлэг хийх (MOVE) гарын авлагуудыг хэрхэн үр бүтээлтэй, оновчтой ашиглах тухай Сургагч багш бэлтгэх удирдамжаас мэдэх боломжтой. Сургагч багш бэлтгэх удирдамжийг ашиглан “Ногоон Монголын Төлөө” санаачилгын түншүүдэд оролцоог хангасан, шинэ БОМСС-ын арга туршлагаас танилцуулсан 5 өдрийн богино хугацааны сургалт хийсэн. Энэхүү удирдамж нь 6 модуль сургалттай. Үүнд:

Төслийн хүрээнд залуучуудад зориулсан экологийн боловсрол олгох хөтөлбөр боловсруулсан. Гадаа талбайд зохион байгуулдаг 5 цуврал семинараас бүрдэх хөтөлбөр нь сургуулийн анги хамт олон, залуу байгаль хамгаалагчдад зориулсан БОМСС-ны туршлага олгох зорилготой юм. Хөгжилтэй аргаар туршилт хийнгээ суралцах биологийн ном уншиж танилцан суралцахаас илүү үр дүнтэй байдаг. Энэхүү сургалтын хөтөлбөрт  байгалийн олон янз байдлыг хамгаалах, эх орныхоо байгаль орчныг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах гэх мэт ТХГН-ын талаарх хэд хэдэн сэдвүүдийг тусгасан. Тухайлбал, хог хаягдлын менежмент боловсруулах, жим хэрхэн тэмдэглэж, тэмдэг тавих, жижиг суурин (урц/овоохой) барих, хөрсний элэгдэлтийг хэмжиж тодорхойлох, байгалийн нөөцийг дахин сэргээх зорилгоор хашаажуулах, мод тарих гэх мэт.

Орон нутаг болон дэлхийн хэмжээнд хог хаягдал, бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлт, ургамал, амьтны олон янз байдал, хөрс хамгаалал, усан сан бүхий газрын менежмент, мод тарих, бэлчээрийн нөхөн сэргээлт зэрэг байгаль орчны сэдвээр илтгэл, видео бичлэгээр дамжуулан онолыг практиктай хослуулан сургалтыг зохион байгуулах боломжтой. 

Төслийн зүгээс хүүхэд залуучуудад зориулсан дараагийн сургалт нь Хан Хэнтий ДЦГазарт тулгуурласан байгалийн өртөөчилсөн сургалт юм. Энэхүү БОМСС-ыг таниулах сургалтад 12 наснаас дээш эко клуб болон сургуулийн хүүхдүүд анги хамт олноороо зуны зусланд амрангаа хамрагддаг.